eibarko eskudua

BANDOA

De parte del sr. Alcalde de esta Villa Armera se hace saber a

todos los ciudadanos:

 

Que no es el euskara, como antaño, lengua mayoritariamente

utilizada en esta población, por lo que es preciso esforzarse en su

uso. Y como no es justo pedir a otros que aprendan nuestro

idioma cuando quienes lo saben no lo utilizan corrientemente,

dei eta dehiadar egiten zaio euskaldun jenteari euskara

gure hizkuntza gaurdanik bertatik erabiltzera

etxean zein jendeaurrean, Eibar

herri euskalduna izatea lortu arte arrazoizko epe batean.

Ez da atxakiarik ez mintzatzeko ezagutzen eta maite

den hizkuntzaz: Horregatik aldarrikatzen dugu:

Euskaraz eta kitto!

 

 

 

 

 sinadura