A

Abaco. Abaku

Abolladura. Mailatua

Abollar. Mailatu

Abrasión. Abrasio, urradura

Abrasivo. Urratzaile

Abrillantar. Argi-eragin

Acabado (afinado). Leunketa, finketa, akabera

Aceite. Olio

Aceite de corte. Ebaketa-olio

Aceite hidráulico. Olio hidrauliko

Aceitera. Olio-ontzi

Acero. Altzairu, galtzairu

Acero al carbono. Karbono-altzairu

Acero aleado. Aleazio-altzairu

Acero de cementación. Zementazio-altzairu

Acero de herramienta. Erreminta-altzairu

Acero de nitruración. Nitrurazio-altzairu

Acero eléctrico. Altzairu elektriko

Acero fundido. Altzairurtu, galda-altzairu

Acero inoxidable. Altzairu herdoilgaitz, altzairu ugarkaitz

Acero rápido. Altzairu laster

Acero semi-duro. Altzairu-erdigogor

Acoplar en caliente dos piezas de hierro. Zuntxau, uztaitu

Acumulación. Metatze

Acumulado(a). Metatu

Adherencia. Itsaspen

Adherencia por agarrotamiento. Aleka

Aditivo. Gehigarri

Afilado. Zorrotz

Afilar. Zorroztu

Afinar. Leundu, findu

Agarrotarse (un eje en el cojinete). Aleka hartu

Agarrotarse parcialmente. Nagitu, zortu

Aguja. Orratz

Aguja indicadora. Orratz iragarle

Agujerear. Zulatu

Agujero ciego. Zulo itsu

Agujero pasante. Aldez aldeko zulo

Aire comprimido. Aire konprimatu

Ajustar, encastrar. Ahokatu

Ajustar, poner a medida. Doitu Ajuste (acción de ajustar, poner a medida). Doikuntza Ajuste (encastre, ajuste entre dos piezas).

Ahokadura Alambre.

Alanbre, hari

Alcohol. Alkohol (izpiritu)

Aleación. Aleazio

Alicates. Aliketak

Almacén. Biltegi

Almacén de expediciones. Bidalketa-biltegi

Almacén de materias primas. Lehengaien biltegi

Almacén de piezas acabadas. Pieza bukatuen biltegi

Almacén de piezas comerciales. Merkatal piezen biltegi

Almacén de piezas semielaboradas. Pieza erdigertuen/erdilanduen biltegi

Al rojo. Gori

Al rojo vivo. Gori-gori

Altamente aleado (acero). Aleazio handiko altzairu

Altura. Altuera

Altura del diente. Haginaren altuera (engranajeetan), hortzaren altuera

Aluminio. Aluminio

Anchura. Zabalera Angulo. Angelu

Angulo agudo. Angelu zorrotz

Angulo de desprendimiento (o de corte). Ebaketa-angelu

Angulo de destalonado del cono (en macho). Sarreraren azpijan-angelu

Angulo de la herramienta (o de filo). Aho-angelu, sorbatz-angelu

Angulo de la rosca. Hari-angelu

Angulo de presión. Presio-angelu

Angulo del cono de entrada (en macho de roscar). Sarrera-angelu

Angulo obtuso. Angelu kamuts

Angulo recto. Angelu zuzen Anillo. Eraztun

Antisoldante. Antisoldagarri

Aparato. Tramankulu, aparatu

Aplastamiento. Mazpilketa, zanpaketa (ekintza)

Apoyo. Euskarri

Aprensar. Mazpildu, zanpatu Arandela. (txikia) Zirrindola

Arco. Arku

Arco de sierra. Zerra-etxe, epaiki-etxe Arder. Izeki, sutan egon

Area (de una superficie). Azalera Arista. Ertz

Arista de ángulo. Kantoi-ertz Arma. Arma

Armero. Armagin

Aro. Uztai

Aro o anillo de rodamiento. Errodamendu-eraztun

Aspero. Latz

Austenita. Austenita

Austenización. Austenizatze, austenizazio

Austenita residual. Hondar-austenita

Avance. Aitzinapen, aurrerapen

Azufre. Sufre

B

Baja aleación (acero). Aleazio gutxiko altzairu

Bakelita. Bakelita

Balanceo. Kulunka

Balanza. Balantza

Baño (solución). Bainu

Barra. Barra

Barrena grande. Daratulu, taratulu

Barrena pequeña (broca suiza). Ginbalet

Barrenado. Barrenaketa

Barrenador. Barrenari

Barrenar. Barrenatu

Barrita de piedra de esmeril. Esku-harri

Báscula (para pesar). Baskula

Base.Oinarri

Basto. Latz

Beneficio. Irabazi, etekin

Berbiquí. Birabarki

Billón. Bilioi

Bisectriz. Erdikari

Bobina (eléctrica). Haril elektriko

Bobinado (devanado). Harilketa (operazioa)

Bobinador. Harilkatzaile

Bobinar. Harilkatu

Bolas. Bolak

Bolsa de herramientas. Tresna-zorro

Bombo (de pulimento). Tanbor Botijo. Gantxil

Brida. Brida

Broca. Barauts

Brocha (de pintar). Brotxa

Brocha (herramienta de corte). Brotxa

Brochadora (máquina-herramienta). Brotxatzeko makina

Bronce. Brontze

Bulto (saliente). Konkor, koskor

Buril. Gubil

C

Cabezal de arrastre (en rectificadora sin centros). Arraste-buru

Cabezal de muela (en rectificadora sin centros). Harri-buru

Cabezal de torno. Tornu-buru

Cabezal para repasado a mano con inversión de movimimento. Firifara

Cacha que remata la base de la culata. Ostikua

Cadena. Katea

Cadena de producción. Produkzio-katea

Calce. Altxagarri

Calcinar (en tratamiento térmico). Erre, kaltzinatu

Caldear (en tratamiento térmico). Galdatu (=fundir ere bada)

Calentar. Berotu

Calidad. Kalitate

Caliente (adj.). Bero

Calor (cualidad). Berotasun

Calor (sust). Bero

Calzar (herramientas). Altxatu

Calzo. Altxagarri

Cantón, esquina (ángulo saliente formado por tres planos). Kantoi (irutxurraren kontrakoa)

Cañón. Kainoi

Cañonista. Kainoigin

Capacidad (de contenido). Edukiera, bolumen

Cara. Aurpegi

Carbón. Ikatz

Carbón mineral. Harrikatz

Carbón vegetal. Egurrikatz

Carbono. Karbono

Carburo. Karburo

Carga. Zama, karga

Carga axial. Ardatzerako zama, zama axial, ardatz-zama

Carga dinámica. Zama dinamiko, karga dinamiko

Carga normal (perpendicular). Zama perpendicular, zama elkarzut

Carro. Orga

Casa central. Etxe nagusi

Catálogo. Katalogo

Categoría. Maila, kategoria

Caucho. Kautxu

Caza. Ehiza

Cementar. Zementatu

Centena. Ehuneko Centésima. Ehunen

Central eléctrica. Zentral elektriko, indar-etxe

Centrifugar. Zentrifugatu

Centro. Zentru

Cepillar (mecanizar). Arrabotatu

Cepillo (de carpintero). Arrabot, marruza, marrusket, garlopa, kurbi

Cepillo (máquina). Arrabotatzeko makina

Cepillo de alambre para limpiar las limas. Sarda, txarrantxa

Cerámica. Zeramika

Cero. Zero

Cerradura. Sarraila

Cerrojo. Morroilo

Cesto. Zare, saski

Ciclo. Ziklo

Ciclo automático. Ziklo automatiko

Ciclo completo. Ziklo oso

Cifra. Zifra

Cilindrar. Zilindratu

Cilindro. Zilindro

Cilindro de madera (asiento para desbastar culatas con el hacha). Trangadera

Cincel. Zizel, zulakaitz, arpiko, gurizabal

Cincel (para interiores de ranuras). Beran.

Circuito. Zirkuitu

Circuito abierto. Zirkuitu ireki

Circuito cerrado. Zirkuitu itxi

Círculo. Zirkulu

Circunferencia. Zirkunferentzia

Clase (tipo). Mota, klase

Clasificación. Sailketa, klasifikazio

Clasificar. Sailkatu, klasifikatu

Clavija (pasador). Ziri

Clavo. Iltze

Cliente. Bezero

Cobalto. Kobalto

Cobre. Kobre, burdingorri

Cociente. Zatidura

Código de la pieza. Pieza-kode, pieza-zenbaki

Coeficiente de alargamiento. Luzapen-koefiziente

Colocar ordenadamente piezas unas sobre otras. Tolestu, tolostu (Ikus: Lexikoia)

Color. Kolore

Combinación. Konbinazio

Combustible. Erregai (adj. eta izena), errekin (izena)

Componente. Osagai

Composición (qu’mica). Konposizio

Compresibilidad. Konprimagarritasun

Compresible. Konprimagarri

Comprobador. Txantxiloi

Compuerta de presa o embalse. Albate

Conicidad inversa. Alderantzizko konikotasun

Conjunto. Multzo

Cono. Kono

Constante. Konstante

Convergente. (Fis.) Konbergente

Correa. Uhal, ugal

Corriente eléctrica. Korronte elektriko, argi-indar

Cortafríos. Burdinzizel, gurizabal, gubilzabal

Corte (operación de). Ebaketa

Corte de los metales. Metal-ebaketa

Cresta. Gailur

Cresta de la rosca o filete. Hari-gailur, hari-erpin

Cristal (de ventana=vidrio). Kristal, beira, leiar

Cristal (elemento de estructura cristalina). Kristal

Cromo. Kromo

Cuadrado (de un número). Karratu

Cuadrado (geometría). Karratu

Cuadrilátero. Lauki, lau aldeko

Cubo (de número). Kubo

Cubo (geometría). Kubo

Cuchilla (útil monocortante). Hortz

Cuchilla de cizalla guillotina. Aihotz

Cuchilla fija (en forja). Taju

Cuchillo. Aizto, ganibet

Cuerda. Soka

Cuerda (geometr.). Korda

Culata (tipo pistolet). Koskordun

Culatero. Kaxagin

Cuña. Falka

Curva. Kurba

Curvatura. Kurbadura

CH

Chapa. Xafla, txapa

Chatarra. Txatar

Chaveta. Txabeta

Chavetero. Matadera

Chispa. Txingar, txinpart

Chispa (pieza de escopeta). Txispa

Chispero. Txispalari, txispagin

Chorro. Txorroztada

D

Decena. Hamarreko

Décima. Hamarren

Defecto. Akats

Deformación. Deformazio

Delantal de trabajo. Amantal

Dentado. Hortzak, haginak

Departamento. Sail, departamentu

Departamento comercial. Merkataritza-sail

Departamento de producción. Produkzio-sail

Departamento de proyectos. Deseinu-sail

Desafilado(a). Motz, kamuts

Desafilar(se). Moztu, kamustu

Desajuste. Eregi (armerian); (Tecnol.). Desdoikuntza, doikuntzarik ez(a)

Desbarbar. Bizarrak kendu

Desbastar. Arbastatu

Deslizamiento. Lerradura, irristadura

Desmontar. Desmuntatu

Desperdicio. Hondakin

Desplazamiento. Desplazamendu

Desporador. Garausartzaile

Desporar (rellenar los poros). Garauak sartu, garausartze (rellenado de poros)

Destalonado (en macho de roscar). Azpijan

Destalonado de la rosca (en macho). Hari-azpijan

Destemplar. Tenplea galdu

Destemplar (en proceso térmico), recocer. Suberatu

Destornillador. Bihurkin, maratila

Diagonal. Diagonal

Diagrama. Diagrama

Diamantar. Diamantatu

Diámetro. Diametro

Diámetro de la garganta. Sama-diametro, samaren diametro, lepo-diametro, lepoaren diametro

Diámetro del cono de entrada (del macho). Sarreraren diametro

Diámetro del mango. Kirtenaren diametro

Diámetro exterior. Kanpo-diametro

Diámetro interior. Barne-diametro

Diámetro nominal. Diametro nominal

Diámetro nominal de la rosca. Hariaren diametro nominal/izendatu

Diámetro primitivo. Jatorrizko diametro

Dibujar. Marraztu

Dibujo. Marrazki

Diente de engranaje. Engranaje-hagin, engranaje-hortz

Dinamo. Dinamo

Dirección. Norabide (sentido), helbide (domicilio)

Dirección (empresa). Zuzendaritza

Diseño. Diseinu

Disolución. Disoluzio

Dispositivo. (-) gailu (hitz elkarketan azkenean)

Distancia. Distantzia

Distribución de calor. Bero-banaketa

Divergente. (Fis. eta Mat.) Dibergente

Dividendo. Zatikizun (Mat.); dibidendu (ekonomian)

Dividir. Zatitu

Divisor. Zatitzaile

Divisor universal. Zatigailu orokor

Doble (duplo). Bikoitz

Docena. Dozena, hamabiko

Dorar. Urreztatu

Duraluminio. Duraluminio

Dureza. Gogortasun

E

Ecuación. Ekuazio

Eje. Ardatz, zil, ziri

Eje de poco diámetro. Ziri

Elástico. Elastiko

Electricidad (fenómeno físico). Elektrizitate

Eléctrico (adj.). Elektriko

Electrón. Elektroi

Elemento. Elementu, osagai

Elemento básico. Oinarrizko elementu

Embalse. Kunbo

Empuñadura. Kirten, helduleku

Emulsión. Emultsio

Encender. Isiotu, piztu

Enderezar. Zuzendu

Energía. Energia

Energía eléctrica. Energia elektriko, indar (Eibarren)

Engranaje. Engranaje

Engranar. Engranatu

Engrasador. Koipeztagailu

Engrasar. Koipeztatu

Engrase. Koipeztapen

Enlazar. Lotu, kateatu

Ennegrecer (pavonar). Ilundu, pabonatu, paboia eman

Ensayo. Entseiu, proba, saiakuntza

Entenalla. Xakur, txakur

Entradas (núm. de entradas da la rosca). Hari-sarrerak

Equivalencia (propiedad). Baliokidetasun

Equivalente. Baliokide

Error. Akats, errore

Escariado. Otxabuketa

Escariador. Otxabu

Escariar. Otxabua pasatu

Escofina. Arraspa

Escuadra. Eskuaira

Esfera. Esfera

Esfuerzo. Indar

Esfuerzo axial. Indar axial

Esfuerzo cortante. Ebaketa-indar, zizailadura-indar

Esfuerzo de compresión. Konpresio-indar

Esfuerzo de flexión. Makurdura-indar

Esfuerzo de torsión. Bihurdura-indar

Esfuerzo de tracción. Trakzio-indar

Esfuerzo radial. Indar erradial

Esmeril. Esmeril, harri

Esmeriladora. Harritzeko makina

Espacio. Espazio, leku, gune

Espacio libre (hueco, sitio vacío, concavidad). Hutsune

Espesor. Lodiera

Espesor del núcleo (en macho). Nukleoaren diametroa

Espiral. Espiral, kiribil

Esponjoso. Harro

Esquema gráfico. Eskema grafiko

Esquina. Ertz

Estado superficial. Azal-egoera

Estampa. Estanpa, trokel, matrize

Estampar. Estanpatu

Estampación. Estanpazio

Estampadora. Estanpatzeko makina, prentsa

Estante. Apal, arasa

Estantería. Apaladi, arasa, arasak

Estaño. Eztainu

Estructura. Egitura, estruktura

Estrujar. Mazpildu, zanpatu, estutu

Evaporarse. Lurrindu

Experiencia. Esperientzia

F

Fábrica (factoría). Fabrika, tailer

Fábrica de armas. Arma-fabrika

Fabricación de armas. Armagintza

Factores (de la multiplicación). Biderkagaiak, faktoreak (mat.)

Falso filo. Sasi-sorbatz, sasi-aho, aleka

Fenómeno. Fenomeno

Ferrita. Ferrita

Fibra. Zuntz

Filete. Hari Filete

cuadrado. Hari karratu

Filete trapezoidal. Hari trapeziala

Filete triangular. Hari triangeluarra

Filo de herramienta. Sorbatz, aho, ezpain

Flanco. Saihets, albo

Flectar. Makurtu

Flexibilidad. Malgutasun

Flexible. Malgu

Flexión. Makurdura

Flojo. Loka

Fluido. Fluido, jariakin

Fluorescencia. Fluoreszentzia

Fluorescente. Fluoreszente

Forjar. Forjatu

Fósforo. Fosforo

Frágil. Hauskor

Fragua. Sutegi

Fresa (herramienta).

Fresa Fresadora. Fresatzeko makina

Fricción (v. rozamiento). Marruskadura

Fuelle. Hauspo

Fuerza. Indar

Fuerza de corte. Ebaketa-indar

Fuerza motriz. Indar eragile

Función (matemática). Funtzio

Fundición (material). Tupiki, burdinurtu, galda-burdina

Fundición (taller). Galdategi

Fundidor. Galdatzaile, urtzaile

Fundir. Urtu, galdatu

G

Gama. Gama (koloreena)

Gancho. Kako, gako

Gas. Gas

Gasoil. Gasoil, gasolioa

Gasolina. Gasolina

Gatillo. Katu

Geometría. Geometria.

Glicerina. Glizerina

Grado (medida). Gradu

Grado (temperatura). Gradu

Gráfico. Grafiko

Gramo. Gramo

Grano (metalurgia). Ale

Grasa. Koipe

Grieta en el material. Soja, sojia, pitzadura

Grieta producida al templarse una herramienta. Urebagi

Grosor. Lodiera

Grúa. Garabi, grua

Grueso (adj.). Lodi

Guantes. Eskunarruak

Guardamonte. Arkua

Guía (de una bancada, carro). Gida

H

Hacha. Aizkora

Helarse. Izoztu

Hélice. Helize

Hélice derecha (en rosca). Hari eskuin

Hélice izquierda (en rosca). Hari ezker

Helicoidal. Helikoidal

Hembra. Eme

Herramental. Tresneria, erremintak

Herramienta. Erreminta, tresna, lanabes

Herramienta de corte. Ebaketa-erreminta

Herramienta machi-hembra. Harreme

Herrumbre. Herdoil, ugar Hielo.

Horma, lei, izotz

Hierro. Burdina

Hierro dulce. Burdina gozo

Hierro fundido. Burdinurtua, galda-burdina

Hierro maleable. Burdina xaflakorra

Holgado. Lasai, loka

Holgura. Lasaiera, loka

Horizontal. Horizontal

Hornero. Labezain

Horno. Labe

Hueco (concavidad). Hutsune

Huella (marca que queda sobre los materiales después del contacto de dos piezas o después de golpear con elementos de mayor dureza). Hatz

Husillo. Ardatz Husillo (roscado). Haridun ardatz

Husillo a bolas. Boladun ardatz

Husillo de alta frecuencia. Frekuentzia, maiztasun handiko ardatz (barne-azterketan)

Husillo de rectificar interiores. Barneak artezteko ardatz

Husillo patrón. Ardatz nagusi

Husillo rectificado. Ardatz arteztu

I

Igualdad (propiedad). Berdintasun

Igualdad (relación de). Baliokidetza

Iluminar. Argitu, argi egin

Imán. Iman

Incandescente. Gori

Incombustible. Erregaitz

Industria. Industria

Inflamarse. Su hartu, suak hartu

Inmedible. Neurgaitz

Inoxidable. Herdoilgaitz, herdoilezin

Insoluble. Solugaitz, disolbaezin

Instrumento. Tresna, lanabes

Inútil. Alfer, alferrikako, gauzaez

Inventar. Asmatu

Invento. Asmakuntza

Inventor. Asmatzaile

K

Kilogramo. Kilogramo

L

Laboratorio. Laborategi

Ladeo. Bandio

Lado. Alde, albo

Laminado de roscas. Harien ijezketa

Laminador. Ijela (oficial de ferrería), igela

Laminadora. Ijezteko makina

Laminar. Ijetzi, ijeztu

Latón. Letoi(n), burdin-hori Lezna. Ezten

Lima. Karraska, lima Limadura. Karraskautsa, limautsa

Limar. Karraskatu

Límite. Muga

Limpiar a lima o a fresa las superficies de una pieza. Zuritu

Línea. Lerro

Línea recta. Lerro zuzen

Lingote. Lingote

Líquido. Likido (adj. + izen)

Liso. Leun

Lista. Zerrenda

Llave. Giltza

Llave de pedernal. Harri-giltza

Longitud. Luzera

Longitud con filetes enteros (en tornillos y machos de roscar). Hari osozko luzera

Longitud de fijación. Lotura-luzera, helduleku-luzera

Longitud de la garganta. Lepo-luzera, lepoaren luzera, sama-luzera, samaren luzera

Longitud del cono de entrada (del macho). Sarreraren luzera

Longitud del cuadrado. Karratuaren luzera

Longitud del mango. Kirtenaren luzera

Longitud roscada. Zati hariztatuaren luzera

Longitud total. Luzera oso

Lubrificante. Lubrifikatzaile

Lubrificar. Lubrifikatu

Luz. Argi

Luz fluorescente. Argi fluoreszente

M

Machi-hembra. Harreme

Macho. Har

Macho de roscar. Ardatz

Macho del tornillo de banco. Dornuzil

Macho helicoidal. Ardatz helikoidal

Macho pasante. Ardatz pasante

Madera - material de constr. Zur - combustible. Egur

Magullamiento. Mazpildura

Magullar. Mazpildu

Maleable. Xaflakor

Mancha. Orban

Mango. Kirten, helduleku

Manguito roscado. Zorro hariztatu

Manivela del tornillo de banco. Dornu-maratila

Manopla. Eskuak babesteko eskularru

Máquina. Makina

Máquina de precisión. Doitasunezko makina

Máquina standard. Makina standard

Marca registrada. Marka errejistratu

Marcar. Markatu

Martensítico(a). Martensitiko

Martillo. Mailu, mailuka

Martillo de caída libre. Matxino, gabi

Martillo pilón. Matxino

Masa. Masa

Materia prima. Lehengai Material.

Material Material eléctrico. Material elektriko

Mazo. Mailu, mazo

Mecanismo. Mekanismo

Mecanización. Mekanizazio

Mecanizar. Mekanizatu

Mecha de arcabuz. Drunda

Medida. Neurri

Medida del cuadrado. Karratuaren neurri

Medidor (aparato). Neurgailu

Medidor (persona). Neurtzaile

Medir. Neurtu

Mella. Akats

Mellar. Akastu

Memoria (informe). Txosten

Mercurio. Merkurio

Mesa de dibujo (tablero de dibujo). Marrazketa-mahai

Metal. Metal

Metal inoxidable. Metal herdoilgaitz

Metal ligero. Metal arin

Métodos y tiempos. Metodoak eta denborak

Metro cuadrado. Metro karratu

Metro cúbico. Metro kubiko

Micra. Mikra

Micrografía. Mikrografia

Micrómetro. Mikrometro

Microscopio. Mikroskopio

Microsoldadura. Mikrosoldadura

Mil. Mila

Milésima. Milaren Milímetro.

Milimetro Millar. Milako, mila

Millón. Milioi

Mina. Meategi

Mineral. Mea (iz.), mineral (adj.)

Minuendo. Kenkizun

Mitad. Erdi

Molde. Molde

Moldeable. Moldeagarri

Moldeador. Moldeatzaile

Moldear. Moldeatu

Moler. Eho

Montador. Muntatzaile

Montaje. Muntaia

Montar. Muntatu

Mordaza. Baraila

Motor. Motore

Motor de explosión. Eztanda motore

Motor eléctrico. Motore elektriko

Movimiento rotativo, movimiento de rotación. Biraketa-higidura

Muela. Harri - de afilar. Zorroztarri, dezterarri - de esmeril. Esmeril-harri - de rectificar. Artezarri

Muesca. Koska, hozka

Multiplicación (mecanismo). Biderkagailu

Multiplicación (op. matem.). Biderkaketa

Multiplicar. Biderkatu

Muñones de las báscula. Koskorrak (armeria)

N

Nave (de una fábrica). Nabe

Neumático. Neumatiko (adj.)

Niquel. Nikel

Niquelar. Nikeleztatu

Nivel (instrumento). Nibel

Nivel (posición). Maila

Nivelar. Nibelatu

Nomenclátor técnico. Izendegi teknikoa

Nomograma. Nomograma

Norma. Arau, norma

Normalizar. Arautu, normalizatu

Número. Zenbaki

Número de hilos por paso. Hari-sarrerak

Número de la pieza. Pieza-zenbakia, pieza-kodea

Número de piezas. Pieza kopuru

Número decimal. Zenbaki hamartarra

Número entero. Zenbaki oso

Número fraccionario. Zatikizko zenbaki

O

Obrero. Behargin, langile

Oficina. Bulego

Oído del cañon. Suzulo (armeria)

Opaco. Opako

Operación. Eragiketa

Operario. Langile, behargin

Orfebre. Urregin

Organigrama funcional. Organigrama funtzional

Orificio. Zulo

Oro. Urre

Oxidarse. Oxidatu, herdoildu, ugartu

Oxido (de hierro). Burdina-oxido

Oxígeno. Oxigeno

P

Palanca. Palanka

Palanquilla (burdina-lamin). Totxo

Papel. Paper

Papel de lija. Liz-paper, lixapaper

Paralelogramo. Paralelogramo

Partícula. Zatiki, partikula

Pasador. Ziri

Pasar de rosca. Haria ixo, haria eho

Paso de la rosca. Hari-neurri

Pasta. Ore

Pasta adherente. Pike

Patentar. Patentatu

Pavonar. Ilundu, pabonatu

Pedernal. Suharri

Pegajoso. Itsaskor

Percutor. Orratz (armeria)

Perímetro. Perimetro

Perro de arrastre. Txakur

Pesas. Pisuak

Peso. Pisu, hazta

Peso específico. Pisu espezifiko

Pestillo de puerta. Txinget, kisket

Petacho. Adabakin

Petróleo. Petrolio

Piedra (esmeril). Harri, esmeril-harri

Piedra de afilar. Zorroztarri

Pieza. Pieza

Pieza rehusada. Erreus, atzera botatako pieza

Pincel. Pintzel

Pirámide. Piramide

Planificación. Plangintza

Plano - geométrico. Laun (adj.) - dibujo. Plano (iz.)

Plano de corrimiento. Etendura-plano

Plasticidad. Plastikotasun

Plástico. Plastiko (izen + adjet.)

Plata. Zilar

Platear. Zilarreztatu

Plegar. Tolestu

Plomo. Berun

Poliedro.

Poliedro Polígono. Poligono

Porcentaje. Ehuneko, portzentaia

Poro. Poro, haizezulo

Portabrocas. Barauts-etxe

Portacuchilla. Hortz-etxe

Portamacho. Ardatz-etxe

Portasierra. Epaiki-etxe, zerra-etxe

Pozo. Osin, putzu

Pre-carga. Aurrekarga (armeria), aurrezama

Precisión. Doitasun

Prensa. Prentsa

Prensa punzonadora. Puntzonatzeko prentsa / makina

Prensar. Prentsatu

Prisma. Prisma

Probeta. Probeta

Problema. Problema

Proceso de fabricación. Fabrikazio-prozesu

Producción. Produkzio, ekoizpen

Producto (resultado de la multiplicación). Biderkadura

Producto (resultado de la producción). Produktu, ekoizkin

Profundidad. Sakonera

Profundidad de corte. Ebaketa-sakonera

Propagación. Hedapen (fis.)

Protección. Babes

Proyecto. Proiektu, egitasmo

Púa. Ezten

Pulidor. Akabatzaile

Pulidora. Akabatzeko makina, leuntzeko makina

Pulimento. Akabaketa, leunketa

Pulir. Akabatu, leundu Punta.

Punta Punto - punto.

Puntu - punto de... -gune, -une

Punto de contacto. Ukigune

Punto de rotura. Apurtune

Punto muerto de un mecanismo. Loka

Punzón. Puntzoi, ezten

R

Radián. Radian

Radio. Radio (kim.), erradio (mat., anat.), irrati (komunik.)

Raíz cuadrada. Erro karratu

Raspa. Karraska-latza

Rasqueta. Errasketa

Recalentado (en tratamiento térmico). Erreta

Rechazadas (piezas). Erreusak

Rechazo. Erreus, atzera botatako pieza

Recipiente de agua. Gantxil, urontzi

Recocer (en tratamiento térm.). Suberatu

Recocido. Suberatu

Recocido isotérmico. Suberatu isotermiko

Recristalización. Birkristalizatze, birkristaltze

Recta (línea). Lerro zuzen

Rectángulo. Lauki zuzen

Rectas paralelas. Zuzen paraleloak

Rectas perpendiculares. Zuzen elkartzutak, zuzen perpendikularrak

Rectificado de metales. Metal-artezketa

Rectificadora. Artezteko makina

Rectificadora de exteriores. Kanpoak artezteko makina

Rectificadora de interiores. Barneak artezteko makina

Rectificadora de roscas. Hariak artezteko makina

Rectificadora universal. Artezteko makina orokor

Rectificar. Arteztu

Reducir, disminuir - contables. Urritu - incontab. Laburtu, txikiagotu, murriztu - (Quim.) Erreduzitu

Referencia. Erreferentzia

Reflejarse. Isladatu

Reflexión (fis.). Isladatze

Refrentar. Aurpegitu, aurpegia landu

Refrigerante. Hozkarri

Regla. Erregela

Rehusar (pieza). Atzera bota

Remiendo. Adabakin

Rendimiento. Errendimendu

Resistencia a la tracción. Trakzio-erresistentzia

Resistencia mecánica. Erresistentzia mekanikoa

Resorte acodado de armeria. Boizeta

Resto. Hondar

Resultado (de operación mat.). Emaitza

Resultante (vectores). Ordezkari, erresultante

Retroceso. Atzerapen

Revenido (trat. térmico). Iraoketa

Revenir (tratam. térmico). Iraotu, iragotu

Revoluciones por minuto (rpm). Bira minutuko (bm)

Rincón (ángulo entrante formado por tres planos). Irutxur

Rodamiento. Errodamendu

Rodamiento a bolas. Boladun errodamendu

Rodamiento axial. Errodamendu axial

Rodamiento cónico. Errodamendu koniko

"Rojo naciente". Goritasun hasiera

Rojo vivo. Gori-gori

Rombo. Erronbo

Roña. Herdoil, ugar

Rosca. Hari

Rosca a derecha. Hari eskuin

Rosca a izquierda. Hari ezker

Rosca fina. Hari fin

Rosca métrica. Hari metriko

Roscar. Haria eman, hariztatu

Rotura. Apurtune (lekua)

Rozamiento. Marruskadura

Rueda. Gurpil, errobera

Rugosidad. Zimurtasun, laztasun

Rugosidad superficial. Azal-zimurtasun, azal-laztasun

Ruido. Zarata

Ruido de rotura. Klakada

S

Sal (alcali.). Gatz

Saturar. Ase, saturatu

Sección (departamento). Sail

Sección de ajuste. Doiketa-sail, doikuntza-sail

Sección de compras. Erosketa-sail

Sección de fresadoras. Fresaketa-sail, fresatzeko makina-sail

Sección de planificación. Plangintza-sail

Sección de rectificadoras. Artezteko makina-sail

Sección de tornos. Tornu-sail

Selenio. Selenio

Semicircunferencia. Zirkunferentzierdi

Semi sintético. Erdisintetiko

Sentido de giro. Biraketa-norantza

Serrucho. Zerrote

Siderurgia. Burdingintza, siderurgia

Sierra. Epaiki, zerra

Sierra mecánica. Zerramakina

Signo. Zeinu

Signo de igualdad (=). Berdin (4+4=8 "lau gehi lau berdin zortzi)

Signo más (indic. operación de sumar). Gehi (3+4 "hiru gehi lau")

Signo más (para indicar núm. positivo). Plus (+4 "plus lau")

Signo menos (para indicar op. de restar). Ken (7-4 "zazpi ken lau")

Signo menos (para indicar núm. negativo). Minus (-4 "minus lau")

Símbolo (químico). Ikur

Sin-fin. Torlojo amaigabe, haridun ardatz amaigabe

Sistema. Sistema

Sistema de roscado. Hari-sistema

Soldadura (operación). Soldaketa

Soldadura (resultado de la operación). Soldadura

Soldadura por contacto. Kontaktuzko soldadura, ukipen-soldadura

Soldar. Soldatu

Sólido. Solido

Soltar. Askatu

Soluble. Solugarri, disolbagarri

Solución (baño). Soluketa, disoluzio

Sonido. Soinu

Soporte. Euskarri, sostengu

Standard. Standard

Sulfurado(a). Sulfuratu

Suma (resultado de sumar). Batura Suma o adición (operación). Batuketa

Sumando. Batugai

Superficie (cara exterior). Azal

Superficie (extensión, área). Azalera

Superficie afinada. Azal leundua / findua

Superficie áspera. Azal latz

Superficie brillante. Azal argitsu /distiratsu, azal briztaratsu

Superficie de contacto. Ukipen-azal

Superficie de desprendimiento (o de ataque). Jaulkitze-aurpegi

Superficie de despulla (o de incidencia). Azpijan-aurpegi

Superficie de rozamiento. Marruskadura-azal

Superficie irregular. Azal / aurpegi irregular, azal / aurpegi derberdin

Superficie labrada. Azal / aurpegi landu

Superficie lisa (=plana). Azal / aurpegi laun

Superficie mecanizada. Azal / aurpegi mekanizatu

Superficie pulida. Azal / aurpegi akabatu

Superficie regular. Azal / aurpegi berdindu

Sustracción (oper. mat.). Kenketa

Sustraendo. Kentzaile

T

Tabla (de cálculo). Taula

Tabla (de madera). Ohol

Tablero de dibujo. Marrazteko-mahai

Taladrar. Zulatu

Taladrina. Taladrina

Taladro. Zulatzeko makina, zulagailu

Taladro de sobre mesa. Alfer, mahai gaineko zulatzeko makina

Tallado (engranaj., coronas sin-fin) (operación de taller). Tailaketa

Tallar. Tailatu

Taller. Lantegi

Tántalo. Tantalo

Tarea. Zeregin, egiteko

Técnico. Teknikari (pertsona),

Tekniko (adjet.)

Tecnígrafo. Teknigrafo

Tecnología. Teknologia

Teluro. Teluro

Temperatura. Tenperatura

Temperatura ambiente. Giro-temperatura

Temperatura de corte. Ebaketa-tenperatura

Templado. Tenplatu

Templar (trat. term.). Tenplatu

Temple. Tenplaketa

Tenaz. Zail

Tenazas. Kurrikak

Teoria. Teoria

Teoria general. Teoria orokor

Tercio. Heren

Tijera. Artazi, guraize

Titanio. Titanio

Tocho. Totxo

Tolerancia. Perdoi, tolerantzia

Tope. Tope

Tornear. Torneatu

Tornero. Tornulari

Tornillería de estampación en frío. Hotzetan estanpatutako torlojoteria

Tornillo. Torlojo

Tornillo de banco. Tornuzil, dornua

Torno. Tornu

Torno revolver. Tornu biragarri, tornu errebolber, tanbordun tornu

Trabajador. Langile, behargin

Trabajo. Lan, behar

Trabajo de batalla. Jo-ta pasako lan / bihar

Transmisión. Transmisio

Transmitir. Transmititu

Transparente. Garden

Tratamiento térmico. Tratamendu termiko

Tren de laminación. Ijezketa-tren

Triángulo. Triangelu

Triángulo equilátero. Triangelu aldekide

Triángulo isósceles. Triangelu isoszele

Triple. Hirukoitz

Trozo. Zati

Tubería. Tutuak, hodieria, tutueria

Tubo. Tutu, hodi

Tuerca. Azkoin

Tuerca (manguito roscado, en carros de máquinas en general). Zorro

Tungsteno. Tungsteno, wolframio

Turbina de agua. Azelin

U

Unidad (de medida, de magnitudes). Unitate

Unidad (objeto unitario). Ale, pieza

V

Valor. Balio

Valor absoluto. Balio absolutu

Valor relativo. Balio erlatibo

Vanadio. Banadio

Vapor. Lurrin, bapore, lurrun

Vapor de agua. Urlurrin

Variable. Aldagai (Izena), aldakor (adj.)

Velocidad. Abiadura, lastertasun

Velocidad de corte. Ebaketa-abiadura, ebaketa-lastertasun

Ventilador. Haizagailu

Vertical. Bertikal

Vértice. Erpin

Vértice del ángulo. Angelu-erpin, angeluaren erpin

Vibración. Dardara, bibrazio

Viruta. Txirbil, txiribiri

Viruta continua. Txirbil luze, txirbil jarrai

Viruta discontinua. Txirbil aletsu, txirbil eten

Viscosidad. Biskositate, likatasun

Viscoso. Likatsu

Volumen. Bolumen

Vuelta. Bira

Vueltas por minuto. Bira minutuko

Y

Yunque. Ingude, jungure

Z

Zinc. Zink

Zona. Zona, -alde, -gune

Zona de contacto. Ukigune, ukipen-zona

Zona de rozamiento. Marruskadura-zona, marruskagune